Projekt BayesFITS

aktualizacja: grudzień 2014

CELE BADAŃ 

 • Implikacje danych z LHC i poszukiwań ciemnej materii dla modeli supersymetrycznych.
 • Badanie modeli SUSY i możliwości odkrycia sygnału SUSY w LHC.
 • Możliwości odkrycia sygnału w poszukiwaniach ciemnej materii.
 • Aksino jako cząstka ciemnej materii, teoria i ograniczenia kosmologiczne.    

OPIS REALIZOWANYCH PRAC  (2014)

 • Analizowano implikacje dla modeli supersymetrycznych wynikające z danych doświadczalnych, głównie z LHC, ze szczególnym uwzględnieniem zmierzonych w LHC własności bozonu Higgsa, ale również z poszukiwań ciemnej materii. Badania te przeprowadzone zostały w ramach konkretnych modeli (CMSSM, CNMSSM) opartych na wielkich unifikacjach oraz w bardziej ogólnym modelu MSSM.    

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ  (2014)

 • Dokonano globalnej analizy zunifikowanego modelu CMSSM w dużo większym niż poprzednio obszarze parametrów modelu,  biorąc pod uwagę nowy pomiar rzadkiego procesu rozpadu B_s na mu+ mu-, w dodatku do masy Higgsa i gęstości ciemnej materii.  
 • Pokazano, że w zunifikowanych modelach SUSY w przestrzeni parametrów odpowiadających bardzo ciekawemu rozwiązaniu na cząstkę ciemnej materii: higgsina o masie blisko 1 TeV, tzw. fine-tuning może być obniżony z niekomfortowego obszaru wartości kilku tysięcy do nawet dwudziestu. 
 • Badano możliwości detekcji w LHC lekkiego pseudoskalarnego bozonu Higgsa (poniżej 60 GeV), którego istnienie możliwe jest w modelach SUSY z dodatkowym singletem Higgsa (modele oparte na NMSSM).
 • Po raz pierwszy włączono do analizy bayesowskiej ograniczenia na ciemną materię z wyników „Xenon100”.
 • Pokazano, że niektóre cząstki SUSY wciąż mogą być dość lekkie.

WYKORZYSTANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW

 • Podano przewidywania dla LHC i dla poszukiwań ciemnej materii.
 • Planowane jest wykonanie złożonej i kompleksowej analizy możliwości poszukiwań ciemnej materii SUSY, która mogłaby być wykorzystana do nadchodzących decyzji dotyczących przygotowan do programu naukowego CTA. 

ZESPÓŁ BADAWCZY w Zakładzie BP2

 • prof. dr hab.  Leszek Roszkowski
 • dr Nils-Erik Bomark
 • dr Enrico Sessolo
 • dr Andrew Williams
 

Redaktor strony: Marek Pawłowski