PolFEL - Akcelerator elektronów

Komponenty główne

 • 4 kriomoduły obejmujące 2x9 nadprzewodzących wnęk przyspieszających TESLA (gradient >18 MV/m, Qo > 1,2* 1010), każdy wyposażony w

  - 2 zmotoryzowane sprzęgacze TTF-III
  - tuner piezoelektryczny
  - absorbery HOM

 • 2 undulatory płaskie ze zmienną szerokością szczeliny, na magnesach trwałych:

  - o długości struktury magnetycznej 8 m i okresie 2 cm,
  - o długości struktury magnetycznej 4 m i okresie 5 cm,

  Każdy undulator składa się ze stalowej ramy, wspartych na niej dwóch aluminiowych belek i przymocowanych do nich uchwytów mocujących kilkaset bloków magnesów trwałych, układu śrub, motorów i przekładni zapewniających ruch belek, układu enkoderów czujników położenia, układu sterowania.

 • Kolektory wiązki

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Układ optyki elektronowej (elektromagnesy chłodzone powietrzem): 8 dipoli, 10 małych dipoli korekcyjnych, 15 kwadrupoli.
 • 10 szczelin i 4 kolimatory wiązki elektronowej
 • Układ diagnostyki wiązki elektronowej: 10 monitorów położenia wiązki (BPM); 2 monitory YAG, 10 transformatorów prądu wiązki (DCCT); 6 szczelin XY, 8 optycznych monitorów wiązki (OTR), 4 elektro-optyczne monitory długości paczki, 4 kubki Faraday’a
 • Kontrolery instrumentów diagnostycznych wyposażone w układy komunikacji

 

Kompresor paczek elektronowych

 • 4 magnesy dipolowe ciepłe
 • 3 monitory położenia wiązki (BPM)
 • 2 toroidy
 • 1 optyczny monitor wiązki (OTR)
 • 1 monitor długości paczki

 

Aparatura próżniowa

 • Pompy turbomolekularne
 • Pompy jonowe
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Zawory odcinające pneumatyczne
 • Zawory odcinające ręczne
 • Przewody próżniowe pomiędzy kriomodułami (jonowody)
 • Przewody próżniowe dostosowane do instalacji pomiędzy biegunami magnesów
 • Przewody próżniowe w undulatorach
 • Przewody ceramiczne

 

Aparatura mikrofalowa

 • 9 wzmacniaczy w.cz. 1,3 GHz, 7 kW
 • Falowody
 • Cyrkulatory + obciążenia wodne
 • Sprzęgacze kierunkowe
 • Detektory mikrofalowe
 • Sprzęgacze kierunkowe

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, sondy pomiarowe, filtry
 • Siłowniki umożliwiające zmiany położenia i orientacji magnesów: 6 siłowników na magnes
 • 4 szafy sprzętowe 19” dla zasilacze elektromagnesów i kontrolerów instrumentów diagnostycznych

← Powrót do Projektu