PolFEL - Aparatura dozymetryczna i elementy zapewniające bezpieczeństwo radiacyjne

Komponenty główne

 • System dozymetrii aktywnej i pasywnej, w tym:

  - Detektory promieniowania Gamma
  - Detektory promieniowania X
  - Detektory promieniowania neutronowego
  - Dozymetry osobiste

 • Stacje pomiarowe
 • System odczytu detektorów pasywnych, w tym dozymetrów osobistych

 

Wyposażenie aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Okablowanie pomiarowe dla stacji pomiarowych i komór pomiarowych
 • System gromadzenia i weryfikacji dawek

 

Pozostałe komponenty ochrony radiologicznej
 • Pochłaniacze promieniowania
 • Przysłony przeciw-rozproszeniowe
 • Osłony przed promieniowaniem X wysokoenergetycznym
 • Osłony przed promieniowaniem β
 • Osłony przed promieniowaniem neutronowym
 • Osłony przed promieniowaniem gamma
 • Kolimatory wiązek
 • Składowisko materiałów i odpadów zaktywowanych

← Powrót do Projektu