PolFEL - Elementy wykorzystane a niewytworzone w ramach projektu

Obiekty
 • Budynek (przybudówka do hali nr 5) laboratorium źródła elektronów (badanie fotokatod, pomieszczenie laserowe i biurowe)
 • Hala nr 5, w której zostanie zainstalowany akcelerator (wkład własny, rzeczowy do projektu)

 

Kriomoduł przyspieszający

 • Międzynarodowy Kriomoduł Testowy, 2 x 7 wnęk – uzyskany niezależnie od projektu w ramach współpracy naukowej z STFC, używany do testów i prac rozwojowych lub wymiennie z jednym z kriomodułów 2x9 wnęk

 

Aparatura optyczna
 • Laser nanosekundowy LOTIS
 • Laserowy układ impulsowy femto/piko-sekundowy wysokiej repetycji (w trakcie procedury wyboru i zakupu) generujący wiązkę podczerwoną:

  - z modułem generacji drugiej i czwartej harmonicznej
  - z innymi podsystemami takimi jak Optyczny Wzmacniacz Parametryczny, pozwalającymi na przestrajanie długości fali od ultrafioletu do światła widzialnego

 

Systemy Wspomagające

 • System stołów optycznych.
 • Układy diagnostyczne wiązki laserowej w laboratorium laserowym
 • Podłączenie do schładzania fotokatody do temperatury ciekłego He

 

Aparatura próżniowa
 • Komora próżniowa do badań fotokatod
 • Systemy diagnostyczne w komorze próżniowej do badania fotokatod (Spektrometr Augera, układ badania prądu ciemnego, układ pomiaru prądu emisji z fotokatody)
 • Systemy diagnostyki próżni
 • System pompowy dla próżni wysokiej (pompa turbo, pompa scroll)
 • Pompa jonowa

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury
 • Pomieszczenia czyste klasy 10000 dla pracy lasera oraz stanowiska badań fotokatod wraz z układem stabilizacji temperatury

← Powrót do Projektu