PolFEL - Helowy system kriogeniczny

Komponenty główne
  • Skraplarka helu
  • System rekuperacji helu
  • Zbiornik balastowy
  • Zbiornik helu w postaci ciekłej
  • Zbiornik azotu w postaci ciekłej

 

Elementy infrastruktury technicznej
  • System dystrybucji helu w postaci ciekłej
  • System dystrybucji helu w postaci gazowej
  • System pomp próżniowych dla skraplarki
  • Zawory, reduktory przepływu, reduktory ciśnienia, termopary

← Powrót do Projektu