PolFEL - Laserowy system czyszczenia i wzbudzania fotokatod

Komponenty główne

 • Laser impulsowy UV (lub z modułem generacji harmonicznych w zakresie UV) do czyszczenia fotokatody
 • Pomocniczy układ laserowy impulsowy femto/piko-sekundowy o wysokiej repetycji (do istniejącego układu laserowego nie wytworzone w ramach projektu) w celu zapewnienia ciągłości pracy źródła elektronów
 • Układy generacji harmonicznych (drugiej i czwartej harmonicznej) do laserowych układów femto/piko-sekundowych o wysokiej repetycji (istniejącego i pomocniczego)

 

Systemy prowadzenia i kształtowania wiązki
 • Układ optyczny prowadzący wiązkę z lasera do źródła elektronów
 • Układ optyczny kształtujący wiązkę lasera na potrzeby emisji paczki elektronów o optymalnym kształcie
 • Stół optyczny z stabilizacją drgań

 

Układy diagnostyczne wiązki laserowej

 • Mierniki mocy wiązki i energii w impulsie
 • Mierniki położenia wiązki
 • Mierniki rozkładu mocy/energii w przekroju poprzecznym wiązki
 • Mierniki szerokości impulsu laserowego w czasie
 • Spektrometry badający widmo światła laserowego
 • Stół optyczny z stabilizacją drgań
 • Układ optyczny w części diagnostycznej z torem optycznym o tej samej drodze, jaką musi przebyć wiązka laserowa do źródła elektronów
 • Inne układy (kamery szybkie itp.) do diagnozy impulsów laserowych

 

Systemy wspomagające

 • Układ antywibracyjny pozwalający na minimalizację drgań w torze optycznym lasera
 • Osłony systemu prowadzenia/kształtowania wiązki oraz układu diagnostycznego
 • Systemy zdalnego sterowania wiązką laserową i jej parametrami oraz elementami optycznymi i opto-mechanicznymi

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury

← Powrót do Projektu