PolFEL - Linia diagnostyczna VUV

Komponenty główne

 • Elementy ścieżki optycznej między undulatorem a stacją badawczą

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Szczeliny pozycjonujące
 • Zwierciadła (pozycjonujące)

 

Aparatura próżniowa
 • Przewody próżniowe (jonowód)
 • Pompy turbomolekularne
 • Pompy jonowe
 • Pompy próżni wstępnej (typu Scroll lub inne bezolejowe)
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Zawory odcinające pneumatyczne
 • Diagnostyka próżniowa: sonda „hot cathode”

 

Aparatura pomiarowa

 • Kamera smugowa
 • Miernik energii impulsu
 • Miernik mocy średniej

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • System sterowania i zbierani danych
 • Układ komunikacji i synchronizacji z akceleratorem

← Powrót do Projektu