PolFEL - Nadprzewodząca wyrzutnia elektronów

Komponenty główne
 • Kriomoduł zawierający:

  - nadprzewodzącą wnękę rezonansowa wyrzutni,
  - przewody i przyłącza obwodu chłodzenia ciekłym He,
  - Solenoid nadprzewodzący
  - Okno transmisyjne i ścieżkę optyczna lasera wzbudzającego fotokatodę
  - Sprzęgacz w.cz

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Elektro-optyczny monitor profilu paczki(zgęstka)
 • Transformator prądu wiązki
 • 2 korektory XY

 

Aparatura próżniowa

 • Systemy pompowe dla próżni wysokiej
 • Pompy jonowe
 • Pompa kriogeniczna
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Zawory odcinające pneumatyczne
 • Zawory odcinające ręczne
 • Monitory wiązki typu BPM
 • Monitory wiązki typu „YAG Screen Chamber”

 

Aparatura mikrofalowa

 • Wzmacniacz w.cz. 1300 MHz, moc=2500W
 • Falowody
 • Cyrkulator + obciążenia wodne
 • Sprzęgacze kierunkowe
 • Detektory mikrofalowe

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, sondy pomiarowe
 • Pomieszczenie czyste klasy 1000 dla wstępnej preparatyki fotokatod wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Pomieszczenie i/lub namiot klasy 10/100 do preparatyki dokładnej fotokatod wraz z urządzeniami pomocniczymi

← Powrót do Projektu