PolFEL - Optyczna linia THz

Komponenty główne

 • Układ prowadzenia wiązki
 • Układ prowadzenia, kształtowania i kontroli polaryzacji wiązki
 • System utrzymania bardzo niskiej wilgotności w torze wiązki (rura) wraz z oknami transmisyjnymi
 • Zwierciadło wsuwane lub półprzepuszczalne kierujące promieniowanie do układu diagnostyki wiązki

 

Układ diagnostyczny wiązki THz

 • Miernik mocy wiązki
 • Miernik czasu trwania impulsu
 • mierniki rozkładu mocy/energii w przekroju wiązki oraz położenia wiązki
 • miernik długości fali i widma promieniowania

 

Systemy wspomagające

 • Stół optyczny z systemem antywibracyjnym
 • Komora z czujnikami środowiskowymi do utrzymania bardzo niskiej wilgotności na stole optycznym

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych (suche powietrze/azot itp.)
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, sondy pomiarowe, filtry
 • Układ stabilizacji temperatury otoczenia +/–2K stacji diagnostycznej

← Powrót do Projektu