PolFEL - Stacja badawcza 1 – linia THz

Komponenty główne

 • Stanowiska badawcze (min.3) składające się z

  - Komory eksperymentalnej z czujnikami środowiskowymi do utrzymania bardzo niskiej wilgotności
  - Stołu optycznego z stabilizacją drgań

 • Układ dzielący wiązkę fotonową THz na stanowiska badawcze
 • Układ prowadzenia wiązki THz w atmosferze o bardzo niskiej wilgotności (rury)
 • Zestawy optyki (soczewki, zwierciadła, filtry, dzielniki wiązki, itp.) i optomechaniki (uchwyty, stoliki przesuwne manualne i z silnikami, itp.) do przeprowadzania eksperymentów na wiązce

 

Układ spektroskopii pump-probe

 • Układy optyczny łączący wiązkę lasera optycznego i wiązkę THz
 • Elektroniczny układ kontroli
 • System detektorów
 • Systemy optyki i opto-mechaniki
 • Linie opóźniające
 • Układy diagnostyczne wiązki laserowej
 • Anteny generujące/odbierające wiązkę THz z całym układem wspomagającym (Wzmacniacz Lock-in, zasilacze itp.)
 • Uchwyt na próbki do badań transmisyjnych i odbiciowych z akcesoriami (kuwety do próbek ciekłych i gazów, mieszadło magnetyczne itp.) do badań różnych materiałów

 

Aparatura

 • Mierniki mocy i/lub energii (min 3 szt)
 • Szybkie detektory promieniowania (min 3 szt)
 • Kamera THz do bezpośredniej wizualizacji wiązki
 • Kamera termowizyjna do pośredniej wizualizacji wiązki
 • Skaner wiązki 2D i skaner kątowy
 • Kriostat
 • Moduł temperaturowy
 • Spektrometr FTIR
 • Pryzmat ATR
 • Dwa układy lock-in wraz z choper-ami
 • Układ do grzania próbek
 • Kuwety do badań cieczy i gazów
 • Pastylarka do wykonywania próbek stałych
 • 4 stacje National Instruments PXI wraz z układami kontrolnymi
 • 4 stacje LabView
 • Mikroskop optyczny polaryzacyjny z akcesoriami (stolik grzejny/chłodzący, kamera CCD itp.)
 • Spektrometr Ramana

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, filtry
 • System generacji suchego powietrza lub/i azotu
 • Układ stabilizacji temperatury otoczenia +/–2K

← Powrót do Projektu