PolFEL - Stacja badawcza 2 – do pomiarów w zakresie IR

Komponenty główne

 • Komora eksperymentalna
 • Manipulator wieloosiowy
 • Elementy systemu pozycjonowania

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Kołnierze wyjściowe
 • Układy diagnostyczne wiązki

 

Aparatura próżniowa

 • Pompy turbomolekularne
 • Pompy jonowe
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Zawory odcinające pneumatyczne
 • Działo do bombardowania Auger
 • Spektrometr LEED/AES

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (azot)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, filtry

← Powrót do Projektu