PolFEL - Stacja badawcza 3 – do pomiarów w zakresie VUV

Komponenty główne

 • Komora eksperymentalna
 • Komora załadowcza
 • Manipulator wieloosiowy
 • Elementy systemu pozycjonowania
 • Stelaż i podpory pod komory

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Okno wyjściowe
 • Zwierciadło do przemiatania

 

Aparatura próżniowa

 • Komory wyżej wymienione
 • Pompy turbomolekularne
 • Pompy jonowe
 • Pompy próżni wstępnej (typu Scroll lub inne bezolejowe)
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Spektrometr LEED/AES

 

Aparatura pomiarowa

 • Spektrometr masowy
 • Detektor „channel plate”

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (azot)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, filtry

← Powrót do Projektu