PolFEL - Stacja badawcza 4 – wiązka elektronów 180 MeV

Komponenty główne
 • Komora eksperymentalna
 • Stół obrotowy o regulowanej prędkości
 • Elementy systemu pozycjonowania
 • Manipulator wieloosiowy
 • Kolektor wiązki elektronów

 

Stacja do rozpraszania komptonowskiego

Wg. Projektu przygotowanego przez Konsorcjanta

Układ do wytwarzania i diagnostyki wstecznie rozproszonego promieniowania komptonowskiego: komora próżniowa, układy optyczne promieniowania elektromagnetycznego pierwotnego i rozproszonego

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki
 • Kwadrupole ogniskujące
 • Dipole odchylające (korektory)
 • Okno wyjściowe
 • Układy diagnostyczne wiązki

 

Aparatura pomiarowa
 • Miernik mocy wiązki
 • Monitory wiązki typu BPM
 • Monitory wiązki typu „YAG Screen Chamber”

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, filtry

← Powrót do Projektu