PolFEL - System Bezpieczeństwa Maszynowego (MPS); System Bezpieczeństwa Personelu (PPS)

 

System Bezpieczeństwa Maszynowego (MPS):

Komponenty główne

  • Monitory strat wiązki
  • Monitory sygnałów w.cz. – nieszczelność układu dystrybucji mocy mikrofalowej
  • Detektory gazów wykorzystywanych w instalacji, w szczególności He (nieszczelność układu kriogenicznego)
  • System przeciwpożarowy

 

System Bezpieczeństwa Personelu (PPS):

Komponenty główne

  • System kontroli dostępu, wyłączający akcelerator w przypadku wykrycia osoby w obszarze zabronionym (tunel akceleratora w czasie pracy) np. poprzez otwarcie drzwi.
  • System sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej informujący o aktualnym stanie maszyny oraz przeprowadzanych działaniach (np. uruchamianie akceleratora)
  • System komunikacji głosowej (intercom, łączność bezprzewodowa)
  • System wyłączników awaryjnych

← Powrót do Projektu