PolFEL - System lasera optycznego do pomiarów „pump-probe” dla linii THz i VUV

Komponenty główne

 • Oscylator femtosekundowy NIR wraz z układem wybierania impulsów
 • Wzmacniacz laserowy impulsów femtosekundowych NIR wraz z układem generacji harmonicznych i laserami pompującymi
 • Wzmacniacz parametryczny OPA pozwalający na przestrajanie długości fali promieniowania w zakresie UV-VIS-NIR

 

Układ diagnostyczny wiązki laserowej

 • miernik mocy/energii
 • miernik szerokości impulsu w czasie
 • mierniki rozkładu mocy/energii w przekroju wiązki
 • spektrometr wiązki
 • miernik położenia wiązki
 • Oscyloskop

 

Systemy wspomagające

 • Układ stołów optycznych pod system laserowy wraz z układem stabilizacji drgań
 • Układ torów optycznych kierujących wiązkę z systemu lasera optycznego do stacji badawczych THz oraz VUV

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Pomieszczenie z stabilizacją temperatury (max +/10C), wilgotności oraz czystością klasy 10000 (lub nadciśnieniem)
 • Pomieszczenie chłodzone/wentylowane dla elementów zasilających i chłodzących laser
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury

← Powrót do Projektu