PolFEL - System stabilizacji cieplnej; System dystrybucji gazów technicznych

System stabilizacji cieplnej:

Komponenty główne
 • Wytwornice wody lodowej
 • Zbiornik akumulacyjny wody lodowej
 • System stabilizacji temperatury

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • System dystrybucji wody stabilizowanej
 • Mierniki przepływu i temperatury
 • Zawory, reduktory przepływu, reduktory ciśnienia

 

System dystrybucji gazów technicznych:

Komponenty główne

 • Wiązki butlowe N2, Co2, H2
 • Układy redukcji i kontroli ciśnienia
 • Układy przeciw-zamarzaniu
 • Układ puryfikacji gazów
 • Układ osuszania powietrza/azotu

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • System dystrybucji gazów technicznych
 • Mierniki przepływu
 • Zawory, reduktory przepływu, reduktory ciśnienia

← Powrót do Projektu