PolFEL - System sterowania

System generacji częstotliwości W.Cz.

 • Układ generacji częstotliwości podstawowej 1.3 GHz
 • System dystrybucji sygnału 1.3 GHz
 • System dystrybucji sygnałów referencji fazy

 

Systemy sterowania LLRF dla poszczególnych wzmacniaczy W.Cz. (dla wszystkich struktur przyspieszających i dla wyrzutni elektronów)
 • Kasety MTCA.4
 • Komputery przemysłowe w standardzie MTCA.4
 • Mikrofalowe układy wejściowe umożliwiające detekcję obwiedni dla sygnałów 1.3 GHz, wykonane w standardzie MTCA.4
 • Płyty z przetwornikami A/C w standardzie MTCA.4
 • Płyty z układami FPGA do przetwarzania danych w standardzie MTCA.4
 • Płyty z przetwornikami C/A w standardzie MTCA.4
 • Modulatory wektorowe umożliwiające sterowanie polem 1.3 GHz za pomocą przetworników C/A
 • Układ odbierający sygnały synchronizacyjne i wyzwalania

 

System monitorowania i stabilizacji częstotliwości rezonansowej struktur przyspieszających

 • Kaseta MTCA.4
 • Płyty z przetwornikami A/C w standardzie MTCA.4
 • Płyty z układami FPGA do przetwarzania danych w standardzie MTCA.4
 • Płyty z przetwornikami C/A w standardzie MTCA.4
 • Płyty z układami wzmacniania i generacji przebiegów napięciowych o amplitudach rzędu +/– 100 V
 • Dedykowany zasilacz dla układu generacji przebiegów napięciowych
 • Układ odbierający sygnały synchronizacyjne i wyzwalania

 

Światłowodowy system synchronizacji i dystrybucji sygnałów wyzwalania

 • Układ generacji sygnałów wyzwalania
 • Światłowodowy system dystrybucji sygnałów wyzwalania do wybranych obszarów instalacji
 • Układy odbiorcze sygnałów synchronizacyjnych dla poszczególnych podsystemów

 

Komponenty niezbędne do obsługi pozostałych elementów instalacji (m.in. systemu kriogenicznego, lasera, stacji pomiarowych itp.)
 • Urządzenia National Instruments PXI wraz z układami kontrolnymi
 • Oprogramowanie LabView
 • Systemy sterowania i akwizycji danych oparte o kontrolery PLC
 • Dodatkowe systemy MTCA.4 (kasety oraz wybrane rodzaje płyt)
 • Przetworniki A/D i D/A
 • Układy DI/DO
 • Układy sterowania i odczytu pozycji dla siników krokowych
 • Konwertery systemów komunikacji
 • Komputery typu PC
 • Komputery typu serwer dla szaf 19”
 • Komputery przenośne typu laptop, tablet
 • Monitory ekranowe
 • Peryferia dla komputerów PC oraz przenośnych
 • Drukarki i skanery
 • Komputerowy system sterowania

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Szafy RACK 19”
 • Wentylatory szaf typu RACK
 • Infrastruktura sieci komputerowych (kable, przełączniki Ethernet)
 • Gniazda zasilające dla stacji roboczych
 • System dystrybucji zasilania innego niż 230V/50Hz

← Powrót do Projektu