Adiunkt — astrofizyka

Data ogłoszenia: 
2 lis 2015 - 08:00
Termin zbierania ofert: 
18 lis 2015 - 13:45

Adiunkt Dyscyplina naukowa: astrofizyka

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Astrofizyki (BP4) w Warszawie.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618).

 

Od kandydata wymaga się w szczególności:

 • posiadania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych,
 • udokumentowanego publikacjami doświadczenia w dziedzinie poszukiwania źródeł fal     grawitacyjnych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym;
 • umiejętności pracy w zespole, gotowości do udziału w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • mile widziane będzie doświadczenie w prowadzeniu i interpretacji obserwacji astrofizycznych.

 

    Zaangażowanie w obecne lub planowane międzynarodowe projekty w związane z poszukiwaniem fal grawitacyjnych będzie dodatkowym atutem.

   

Zdobyte doświadczenie powinno być udokumentowane w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnoświatowym oraz uczestnictwie w projektach badawczych z dziedziny astrofizyki.

 

Kontakt

dr hab. Agnieszka Pollo

e-mail: agnieszka.pollo@ncbj.gov.pl

Zakład Astrofizyki (BP4)

ul. Hoża 69, pawilon NCBJ, pok. 125

 

Miejsce składania ofert:

prof.  Ewa Rondio

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock, Świerk

 

Dokumenty:

 • podanie,
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej (jeśli istnieją),
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

 

Data otwarcia konkursu:

2.11.2015

Data nadsyłania ofert:

17.11.2015 godz. 14