Adiunkt | BP4 (2 stanowiska)

Data ogłoszenia: 
30 mar 2021 - 17:15
Termin zbierania ofert: 
16 Maj 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko 

Adiunkt  

(2 stanowiska)

w Departamencie Badań Podstawowych, Zakład Astrofizyki (BP4)

Kandydat  będzie pracował z dr hab. Katarzyną Małek i dr Ambrą Nani w projekcie „ASTROdust: wyczerpujący opis atenuacji pyłu w galaktykach na podstawie miliona galaktyk obserwowanych przez satelitę Herschel” ( Narodowe Centrum Nauki, UMO 2018/30/E/ST9/00082) lub projekcie  „DINGLE: Pył w galaktykach: Patrząc przez jego Emisję” (Narodowe Centrum Nauki,  UMO-2020/38/E/ST9/00077). 
W ramach projektu ASTROdust kandydat będzie  zajmował się statystycznymi badaniami tłumienia pyłu w galaktykach i jego zależności od typów galaktyk w różnych epokach kosmicznych. Do badań posłuży bezprecedensowo wielka próbka 170 milionów galaktyk zaobserwowanych w podczerwieni przez satelitę Herschel.
W projekie DINGLE kandytat będzie opracowywał modele ewolucyjne pyłu oraz jego emisję w podczerwieni w celu porównania modeli z danymi obserwacyjnymi. 

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Od kandydata oczekuje się:

 • stopnia doktora w dziedzinie atrofizyki lub fizyki 
 • doświadczenia w prowadzeniu pracy badawczej w dziedzinie astrofizyki, udokumentowane publikacjami.
 • biegłej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowo mile widzane:

 • W przypadku projektu:

ASTROdust: udokumentowane doświadczenie w analizie widma promieniowania elektromagnetycznego galaktyk w zakresie podczerwonych długości fal oraz analizie statystycznej galaktyk,

DINGLE: udokumentowane doświadczenie w modelowaniu emisji pyłu w galaktykach oraz ich ewolucji chemicznej,

 • doświadczenie w aplikowaniu o granty,
 • doświadczenie w pracach prowadzonych w zespołach międzynarodowych, umiejętność pracy w zespole; 
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, zarządzaniu zespołami ludzkimi

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego, 
 • cv,
 • wykaz publikacji, 
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń, 
 • autoreferat naukowy
 • dwa listy polecające wysłane bezpośrednio przez osoby polecające na adres podany poniżej

Oferujemy:

Praca w aktywnym młodym zespole, o szerokim spektrum wiedzy i zainteresowań w dziedzinie astrofizyki pozagalaktycznej, ewolucji gwiazdowej i kosmologii obserwacyjnej. Szansa na udział w wielkich przeglądach nieba i innych prowadzonych w Zakładzie projektach. Wsparcie w wystepowaniu z wnioskami grantowymi, współpraca z doktorantami. 

Wynagrodzenie:  ~8450 zł/m-c brutto, tj. przewidywane wynagrodzenie netto na poziomie ~6900 zł/m-c plus ubezpieczenie ubezpieczeniem  (ostateczna wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona indywidualnie w procesie zatrudnienia, z uwzględnieniem stażu pracy). Dodatkowe bonusy w postaci np. 13-tej pensji po przepracowaniu w Instytucie sześciu miesięcy w danym roku kalendarzowym.

W projekcie ASTRODust  umowa na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia o 5 miesięcy, natomiast w projekcie DINGLE: 24 miesiące z możliwością przedłużenia o  9  miesięcy. 

Kontakt:

Sposób i miejsce składania aplikacji:

Sekretariat Zakładu Astrofizyki (BP4)

elektronicznie na adres e-mail:  dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl 
lub pocztą tradycyjną albo osobiście na adres: 
p. Dorota Dobrowolska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład BP4, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa.
W tytule maila (w przypaku osobistego składania dokumentów: na  dołączonym dokumencie)  niezbędne jest wskazanie na projekt,  do którego kandydat aplikuje: ASTROdust,  DINGLE bądź oba. Brak wskazania na jeden z projektów również oznacza  ubieganie się o obie pozycje. 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).