Adiunkt — chemia

Data ogłoszenia: 
23 paź 2015 - 08:00
Termin zbierania ofert: 
16 lis 2015 - 23:45

Dyscyplina naukowa: chemia

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Departamencie Badań Układów Złożonych z siedzibą w Otwocku/Świerku.

Wymagane jest posiadanie stopnia doktora fizyki lub chemii.

Przewiduje się pracę naukową w dziedzinie struktury i własności cząsteczek z radioizotopami, z dużym naciskiem na techniki obliczeniowe:

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze obliczeń molekularnej struktury elektronowej;
 • doświadczenia w obliczeniach struktury elektronowej kompleksów metali przejściowych, jak też lantanowców i aktynowców;
 • wiedzy teoretycznej dotyczącej efektów relatywistycznych w obliczeniach molekularnych; 
 • biegłości w posługiwaniu się programami do obliczeń molekularnych, takich jak ADF, Gaussian, Dalton, DIRAC, NWChem;
 • umiejętności opracowania i analizy dużych zbiorów danych (umiejętność posługiwania się językami skryptowymi do analizy danych);
 • podstawowej wiedzy w obszarze programowania (Fortran, C).

Kontakt

prof. dr hab. Wojciech Wiślicki
WojciechWiślicki@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Hoża 69, pawilon NCBJ, pok. 14

Miejsce składania ofert

prof. Ewa Rondio
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty: 

 • podanie,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Data otwarcia konkursu: 

23.10.2015

Data nadsyłania ofert: 

16.11.2015