Adiunkt - Departament Badań Podstawowych

Data ogłoszenia: 
6 sie 2018 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
2 wrz 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta - fizyka 
o specjalności doświadczalna fizyka wysokich energii
- w Departamencie Badań Podstawowych (ul. Hoża 69, Warszawa). Przewidywane jest zatrudnienie na dwa lata z możliwością przedłużenia. Zwycięzca konkursu ma prowadzić badania w ramach eksperymentu NA61/SHINE w CERN.

 

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat: 

  • stopień doktora fizyki uzyskany w obszarze doświadczalnej fizyki wysokich energii,
  • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne),
  • znajomość technik opracowania danych doświadczalnych i aparatury doświadczalnej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Podania zawierające, życiorys, autoreferat naukowy, wykaz publikacji, należy przesłać na adres stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl do 2 września 2018 roku. Podanie powinno być dopełnione przez dwa listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio na adres stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl

Kontakt:

 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.