Adiunkt | Departament Badań Podstawowych

Data ogłoszenia: 
18 wrz 2019 - 14:30
Termin zbierania ofert: 
15 paź 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Departamentu Badań Podstawowych

Lokalizacja: Warszawa (ul. Pasteura 7)

 

Opis zadań:

W departamencie prowadzone są doświadczalne i teoretyczne badania podstawowe dotyczące fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, astrofizyki, kosmologii. Zwycięzca konkursu będzie pracować w grupie teoretyków wykorzystujących chromodynamikę kwantową do opisu wysokoenergetycznych oddziaływań z udziałem hadronów i jąder atomowych.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk fizycznych;
 • udokumentowany publikacjami dorobek badawczy dotyczący zastosowań chromodynamiki kwantowej do opisu wysokoenergetycznych oddziaływań z udziałem hadronów i jąder atomowych, w szczególnie w obszarze tzw. małych x, znajomość perturbacyjnych metod stożka świetlnego itp.;
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy badawczej w międzynarodowych zespołach liczone od momentu uzyskania doktoratu;
 • dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie.

Dokumenty:

 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego,
 • cv,
 • wykaz publikacji,
 • autoreferat naukowy,
 • dane kontaktowe dwóch osób (e-mail, jednostka naukowa) mogących na życzenie komisji udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce.

Oferujemy:

 • zwycięzca konkursu będzie pracować w grupie badawczej o międzynarodowej renomie; 
 • umowa o pracę będzie zawarta na okres 2 lat z intencją jej przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej oceny pierwszych 2 lat pracy.

 

Kontakt:

Dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać na e-adres: Michal.Kowal@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.