Adiunkt | Departament Badań Układów Złożonych

Data ogłoszenia: 
17 cze 2019 - 12:30
Termin zbierania ofert: 
10 wrz 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Departamencie Badań Układów Złożonych.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Dziedzina i zakres pracy 

Badania strukturalne przy użyciu lasera na swobodnych elektronach XFEL, ulokowanego w Hamburgu w Niemczech. Analiza dużych zbiorów danych metodami klasycznymi i metodami uczenia maszynowego, analiza obrazów dyfrakcyjnych w celu badania struktur cząsteczek, makrocząsteczek i kryształów, w tym ich dynamiki. Praca związana jest z intensywnymi kontaktami naukowymi z zespołami w XFEL i w NCBJ.
 

Wymagania:

  • doktorat z nauk ścisłych (fizyka, chemia, matematyka, informatyka, pokrewne nauki stosowane) lub biologii. 
  • biegłość w technikach komputerowych i obliczeniowych.
  • wykazanie się bieżącą działalnością naukowo-badawczą.
  • dobra znajomość jęz. angielskiego.

Dokumenty:

  • CV
  • spis publikacji
  • motywacja naukowa, zainteresowania
     

Dokumenty należy przesłać na adres: magdalena.kosla@ncbj.gov.pl do 10 września 2019 roku

Kontrakty na stanowisku adiunkta związane są z formalnym przeglądem osiągnięć naukowych co drugi rok. Oczekuje się postępów prowadzących do habilitacji w ciągu nie dłużej niż 8 lat.

Kontakt: 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.