Adiunkt | Departament Badań Układów Złożonych

Data ogłoszenia: 
9 wrz 2019 - 11:15
Termin zbierania ofert: 
30 wrz 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Ochrony Środowiska Departamentu Badań Układów Złożonych

na stanowisko: Adiunkta

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Opis zadań:

Praca związana z działalnością prowadzoną od wielu lat przez Centrum Doskonałości MANHAZ (Management of Health and Environmental Hazards) – obecnie Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ. Wymaga stosowania zaawansowanych technik obliczeniowych do analiz środowiskowych, metod statystycznych w analizach ryzyka instalacji jądrowych i przemysłowych oraz w teorii niezawodności. W szczególności wymaga korzystania z technik Bayesowskich. Konieczne będzie zapoznanie się z metodami obliczeniowymi na klastrach komputerowych. Wymaga znajomości statystycznych metod przetwarzania danych oraz umiejętności programistycznych.

Wymagania:

 • posiadanie stopnia doktora: informatyka, matematyka, fizyka lub techniczne;
 • udokumentowana działalność naukowa w zakresie informatyki, inżynierii środowiska, matematyki stosowanej lub fizyki matematycznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w co najmniej dwóch z następujących dziedzin: metody statystyczne w szczególności statystyka Bayesowska, modelowanie transportu i dyspersji skażeń w środowisku, metody numeryczne, informatyka techniczna, teoria niezawodności;
 • umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;
 • umiejętności programistyczne (unix/linux, języki skryptowe, C/C++);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • cv
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy
 • opcjonalnie listy polecające lub kontakt do osób rekomendujących

Kontakt:

 • Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock, Świerk
  Mariusz.Dabrowski@ncbj.gov.pl

Dokumenty należy przesłać na adres: Mariusz.Dabrowski@ncbj.gov.pl do 30 września 2019 roku.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.