Adiunkt | Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych

Data ogłoszenia: 
19 cze 2020 - 08:00
Termin zbierania ofert: 
9 lip 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do Zakładu Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej w Departamencie Eksploatacji Obiektów Jądrowych, mieszczącego się w Otwocku-Świerku.

Opis stanowiska: 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym MARIA, znajdującym się w Departamencie Eksploatacji Obiektów Jądrowych (DEJ). Obecnie prowadzone są tam prace nad reaktorowym stanowiskiem do badań nad terapią borowo-neutronową, BNCT.

Rekrutacja prowadzona jest na stanowisko naukowe do funkcjonującego od 2019 roku Działu Badań Biomedycznych (DBB), w ramach którego funkcjonuje Laboratorium Hodowli Komórkowych. W Dziale prowadzone są prace biologiczne i radiobiologiczne, a także prace chemiczne związane z nośnikami boru dla terapii borowo-neutronowej. W ramach funkcjonowania Działu realizowane są zarówno projekty obejmujące obszar badań podstawowych jak i rozwojowych. DBB współpracuje m.in. z naukowcami z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Instytutu Biologii Medycznej PAN, Instytutu Chemii i Technik Jądrowych czy Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

W związku z trwającymi badaniami biologicznymi, budową stanowiska badawczo-szkoleniowego, planowanymi badaniami przedklinicznymi oraz fantomowymi, osoba zatrudniona zajmować się będzie rozwojem badań biofizycznych i radiobiologicznych związanych z wpływem promieniowania jonizującego na organizm żywy m.in. w kontekście terapii BNCT.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub biologicznych (radiobiologia, biofizyka),
 • wiedza na temat oddziaływania promieniowania na organizmy żywe,
 • doświadczenie w pracy z materiałem biologicznym,
 • znajomość technik biologii molekularnej, technik biochemicznych, technik mikrobiologicznych,
 • gotowość do ukierunkowania kariery naukowej na badania radiobiologiczne,
 • umiejętność pisania publikacji w języku angielskim,
 • znajomość języka angielskiego, także branżowego na poziomie minimum B2,
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy w warunkach narażenia na promieniowania jonizujące,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium radiobiologicznym,
 • znajomość technik takich jak: test klonogenny, test mikrojądrowy, metoda kometowa, test ognisk histonu γH2AX, metoda oceny częstości występowania chromosomów dicentrycznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość ukierunkowania rozwoju naukowego w tematyce związanej z radiobiologią,
 • stabilne warunki zatrudnienia i przyjazną atmosferę,
 • dojazdy do ośrodka transportem instytutowym,
 • elastyczne godziny pracy,
 • pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole.

Dokumenty:

Niezbędne:

 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego, 
 • cv, 
 • wykaz publikacji, 
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń, 
 • lista zrealizowanych projektów badawczych,
 • autoreferat naukowy.

Opcjonalne:

 • listy polecające lub dane kontaktowe do osób (e-mail, telefon, jednostka naukowa) mogących na życzenie komisji udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce.

Kontakt:

 • mgr inż. Maciej Maciak, maciej.maciak@ncbj.gov.pl
  Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej, Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: maciej.maciak@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.