Adiunkt – doświadczalna fizyka jądrowa

Data ogłoszenia: 
13 cze 2018 - 10:30
Termin zbierania ofert: 
30 cze 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Departamencie Badań Podstawowych.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).

Stanowisko naukowe: adiunkt

Dyscyplina naukowa: doświadczalna fizyka jądrowa

Lokalizacja: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 69

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Posiadanie stopnia doktora fizyki ze specjalizacją w doświadczalnej fizyce jądrowej.
 2. Wiedza w zakresie fizyki reakcji jądrowych oraz spektroskopii jądrowej.
 3. Umiejętności analityczne, w tym doświadczenie w analizie danych eksperymentalnych.
 4. Doświadczenie w przeprowadzaniu komputerowych symulacji i obliczeń z zakresu fizyki jądrowej.
 5. Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy w postaci publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 6. Doświadczenie w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.
 7. Gotowość i inicjatywa w podejmowaniu nowych projektów.
 8. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i umiejętność przekazywania wiedzy.
 9. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Kontakt:

prof. dr hab. Zygmunt Patyk
zygmunt.patyk@ncbj. gov. pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Zakład Fizyki Jądrowej
00-681 Warszawa, ul. Hoża 69

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.