Adiunkt - fizyka, fizyka cząstek

Data ogłoszenia: 
30 lip 2015 - 08:45
Termin zbierania ofert: 
13 sie 2015 - 23:45

Stanowisko naukowe: adiunkt
Dyscyplina naukowa: fizyka cząstek

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Wielkich Energii BP3 z siedzibą w Warszawie.  

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618).

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Stopień naukowy doktora nauk fizycznych,
 • Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie fizyki wielkich energii,
 • Znajomość zagadnień związanych z badaniem struktury nukleonu za pomocą rozpraszania cząstek o wysokich energiach,
 • Gruntowna znajomość technik eksperymentalnych i analizy danych,
 • Zaawansowane umiejętności programistyczne (c++) i umiejętność pracy na systemach unix-owych,
 • Doświadczenie z programami ROOT i GEANT,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Kontakt

dr hab. Krzysztof Kurek
Krzysztof.Kurek@fuw.edu.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Hoża 69, pawilon NCBJ, pok. 35

Miejsce składania ofert

dr hab. Krzysztof Kurek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty: 

 • podanie,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

 

Data otwarcia konkursu: 

30-07-2015

Data nadsyłania ofert: 

13-08-2015