Adiunkt - fizyka, fizyka doświadczalna

Data ogłoszenia: 
8 cze 2015 - 06:30
Termin zbierania ofert: 
23 cze 2015 - 15:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego FM1 z siedzibą w Otwocku/Świerku.

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora, udokumentowanej wiedzy w zakresie fizyki skondensowanych faz materii oraz doświadczenia w zakresie badań eksperymentalnych. Doświadczenie w zakresie badań dyfrakcyjnych, a w szczególności rozpraszania promieniowanie rentgenowskiego bądź neutronów będzie dodatkowym atutem. W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • dobrej, udokumentowanej i praktycznej, znajomości technik eksperymentalnych wykorzystywanych w badaniach własności strukturalnych materiałów;
 • dorobku naukowego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki ciała stałego potwierdzonego publikacjami;
 • umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym;
 • umiejętności pracy w zespole, gotowości do udziału w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego.

Kontakt

dr hab. Krzysztof Kurek
Krzysztof.Kurek@fuw.edu.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Hoża 69, pawilon IPJ, pok. 35

Miejsce składania ofert

dr hab. Krzysztof Kurek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty: 

 • podanie,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.