Adiunkt - fizyka, fizyka doświadczalna

Data ogłoszenia: 
27 lis 2015 - 11:00
Termin zbierania ofert: 
17 lut 2016 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego FM1 z siedzibą w Otwocku/Świerku.

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora, udokumentowanej wiedzy w zakresie fizyki skondensowanych faz materii oraz doświadczenia w zakresie badań eksperymentalnych. Doświadczenie w zakresie badań dyfrakcyjnych, a w szczególności rozpraszania promieniowanie rentgenowskiego bądź neutronów będzie dodatkowym atutem. W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • dobrej, udokumentowanej i praktycznej, znajomości technik eksperymentalnych wykorzystywanych w badaniach własności strukturalnych materiałów;
 • dorobku naukowego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki ciała stałego potwierdzonego publikacjami;
 • umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym;
 • umiejętności pracy w zespole, gotowości do udziału w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego.

Kontakt

dr Jacek Milczarek
Jacek.Milczarek@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego

ul. Andrzeja Sołtana 7,bud 39, pok. 121

Miejsce składania ofert

prof. dr hab. Ewa Rondio
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty: 

 • podanie,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

 

Data otwarcia konkursu: 

27.11.2015

Data nadsyłania ofert: 

17.02.2016