Adiunkt - fizyka, fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
23 cze 2015 - 09:45
Termin zbierania ofert: 
7 lip 2015 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Teoretycznej BP2 z siedzibą w Warszawie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618).

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Stopnień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii/fizyki,
 • Udokumentowany dorobek w dziedzinie kosmologii teoretycznej,
 • Doświadczenie w zakresie estymacji parametrów modeli teoretycznych z dostępnych danych obserwacyjnych, np. przy pomocy pakietu CosmoMC,
 • Znajomość analitycznych i numerycznych metod rozwiązywania równań pola grawitacyjnego,
 • Umiejętność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania,
 • Doświadczenie w zakresie jakościowej teorii układów dynamicznych będzie dodatkowym atutem.

Kontakt

dr hab. Krzysztof Kurek
Krzysztof.Kurek@fuw.edu.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Hoża 69, pawilon NCBJ, pok. 35

Miejsce składania ofert

dr hab. Krzysztof Kurek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty: 

 • podanie,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.