Adiunkt - fizyka, fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
14 gru 2015 - 07:00
Termin zbierania ofert: 
7 sty 2016 - 13:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Departamencie Badań Podstawowych, na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618).

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki matematycznej;
 • dorobek naukowy w dziedzinie teorii grawitacji oraz kosmologii teoretycznej potwierdzony publikacjami;
 • umiejętność pracy w zespole oraz środowisku międzynarodowym;
 • dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętności programistyczne (Fortran) i umiejętność pracy na systemach unix-owych;
 • doświadczenie w zakresie badań nad klasyczną oraz kwantową dynamiką pola grawitacyjnego

Kontakt

prof. Ewa Rondio

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock, Świerk

Miejsce składania ofert:

prof.  Ewa Rondio

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty:

 • podanie,
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej (jeśli istnieją),
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

 

Data otwarcia konkursu:

14.12.2015

Data nadsyłania ofert:

06.01.2016 godz. 14