Adiunkt – fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
27 gru 2017 - 14:15
Termin zbierania ofert: 
4 lut 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunktafizyka
o specjalności fizyka teoretyczna
– w Departamencie Badań Podstawowych. Przewidywane jest zatrudnienie na dwa lata z możliwością przedłużenia. Zwycięzca konkursu ma prowadzić badania dotyczące grawitacji, a szczególnie grawitacji kwantowej.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

  • stopień doktora fizyki uzyskany w obszarze fizyki teoretycznej,
  • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne) dotyczące teorii grawitacji,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Podania

zawierające, życiorys, autoreferat naukowy, wykaz publikacji, należy przesłać na adres stanislaw. mrowczynski@ncbj. gov. pl do 4 lutego 2018 roku. Podanie powinno być dopełnione przez dwa listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio przez osoby opiniujące na adres stanislaw. mrowczynski@ncbj. gov. pl

Kontakt

prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński
stanislaw. mrowczynski@ncbj. gov. pl