Adiunkt – fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
27 mar 2018 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
22 kwi 2018 (Całodzienne)

Stanowisko naukowe: adiunkt

Dyscyplina naukowa: fizyka

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunktafizyka
o specjalności fizyka teoretyczna
– w Departamencie Badań Podstawowych. Przewidywane jest zatrudnienie na dwa lata z możliwością przedłużenia. Zwycięzca konkursu będzie prowadzić badania dotyczące fizyki zderzeń relatywistycznych jąder atomowych i plazmy kwarkowo-gluonowej.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

  • stopień doktora fizyki uzyskany w obszarze fizyki teoretycznej,
  • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne) dotyczące fizyki zderzeń relatywistycznych jąder atomowych i plazmy kwarkowo-gluonowej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Podania

Dokumenty zawierające życiorys, autoreferat naukowy oraz wykaz publikacji, należy przesłać na adres stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl do 22 kwietnia 2018 roku. Podanie powinno być dopełnione przez dwa listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio na adres stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl

Kontakt

prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński
stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Post-doc position in particle physics phenomenology.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.