Adiunkt - fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
29 kwi 2019 - 09:15
Termin zbierania ofert: 
31 Maj 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta - fizyka
o specjalności fizyka teoretyczna
- w Departamencie Badań Podstawowych. Przewidywane jest zatrudnienie na dwa lata i praca w ramach projektu „Asymptotyczna swoboda w najwcześniejszej fazie zderzeń relatywistycznych jonów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Głównym celem projektu jest wyjaśnienie kwestii, czy plazma kwarkowo-gluonowa w najwcześniejszej fazie zderzeń relatywistycznych jąder atomowych jest układem słabo sprzężonym. Oczekuje się, że kandydat wykazuje orientację w formalizmie Keldysha-Schwingera lub Matsubary.

Lokalizacja: Warszawa (ul. Pasteura 7)

Wymagania:

  • stopień doktora fizyki uzyskany w obszarze fizyki teoretycznej,
  • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne) dotyczące fizyki plazmy kwarkowo-gluonowej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Dokumenty:

  • dyplom uzyskania stopnia naukowego
  • życiorys
  • autoreferat naukowy
  • wykaz publikacji
  • co najmniej dwa listy rekomendacyjne

Dokumenty należy przesłać na adres: stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl do 31 maja 2019 roku. Podanie powinno być dopełnione przez dwa listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio na adres: stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl

Kontakt:

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.