Adiunkt | fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
3 mar 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
31 mar 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta - fizyka o specjalności fizyka teoretyczna cząstek elementarnych - w Departamencie Badań Podstawowych.

Przewidywane jest zatrudnienie na rok i praca w ramach projektu „Ciemna materia: modele teoretyczne, cząstki kandydatki i perspektywy ich doświadczalnego odkrycia” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu MAESTRO.

Głównym celem projektu jest badanie możliwych rozwiązań zagadki ciemnej materii w ramach teorii cząstek elementarnych oraz perspektywy ich doświadczalnego odkrycia.

Lokalizacja: Warszawa (Pasteura 7)

Wymagania:

  • stopień doktora fizyki w obszarze fizyki teoretycznej uzyskany nie wcześniej niż w 2013 r.
  • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne) dotyczące teoretycznej fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki cząstek lub kosmologii
  • płynna znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty: 

  • dyplom uzyskania stopnia naukowego
  • życiorys naukowy
  • krótki autoreferat naukowy

Dokumenty należy przesłać na adres: leszek.roszkowski@ncbj.gov.pl do 31.03.2020 r. włącznie, z dopiskiem „postdoc”. Podanie powinno być dopełnione przez trzy listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio na ten sam adres.

Kontakt:

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić podpisane czytelnie oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.