Adiunkt - fizyka teoretyczna | BP2

Data ogłoszenia: 
7 mar 2022 - 16:45
Termin zbierania ofert: 
8 kwi 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt - fizyka teoretyczna

w Departamencie Badań Podstawowych (BP2)

Lokalizacja: Warszawa, ul. Pasteura 7

Przewidywane jest zatrudnienie na dwa lata (z możliwością przedłużenia o kolejny rok) w ramach projektu „Ciemna materia i bariogeneza w wieloskładnikowych ciemnych sektorach oraz rozszerzonych modelach kosmologicznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu SONATA BIS.

Wymagania:

  • stopień doktora fizyki uzyskany w obszarze fizyki teoretycznej (nie wcześniej niż w roku 2015 oraz nie później niż do rozpoczęcia projektu),
  • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne) dotyczące teoretycznej fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki cząstek lub kosmologii,
  • płynna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

  • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
  • życiorys
  • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.)
  • co najmniej dwa listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio na adres: andrzej.hryczuk@ncbj.gov.pl

Kontakt: dr Andrzej Hryczuk andrzej.hryczuk@ncbj.gov.pl

Dokumenty należy przesłać elektronicznie na adres: andrzej.hryczuk@ncbj.gov.pl do 8 kwietnia 2022 roku, z tytułem „postdoc 2022”. 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane. 

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)