Adiunkt - fizyka teoretyczna | BP2

Data ogłoszenia: 
22 kwi 2022 - 21:00
Termin zbierania ofert: 
1 cze 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko: 

Adiunkt - fizyka teoretyczna
w Departamencie Badań Podstawowych (BP2) 

Lokalizacja: Warszawa, ul. Pasteura 7

Przewidywane jest zatrudnienie na dwa lata (z możliwością przedłużenia o kolejny rok) w ramach projektu „Badanie lekkich cząstek ciemnego sektora Wszechświata” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu SONATA BIS. 

Wymagania:

  • stopień doktora fizyki uzyskany w obszarze fizyki teoretycznej (nie wcześniej niż w roku 2015 oraz nie później niż do rozpoczęcia projektu), 
  • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne) dotyczące teoretycznej fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki cząstek lub kosmologii, 
  • płynna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

  • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora 
  • życiorys 
  • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.) 
  • co najmniej dwa listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio na adres:  Sebastian.Trojanowski@ncbj.gov.pl

Kontakt: dr Sebastian Trojanowski  Sebastian.Trojanowski@ncbj.gov.pl

Dokumenty należy przesłać elektronicznie na adres: Sebastian.Trojanowski@ncbj.gov.pl do 1 czerwca 2022 roku, z tytułem „postdoc 2022”. 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
  3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)