Adiunkt - inżynieria materiałowa

Data ogłoszenia: 
6 Maj 2016 - 07:30
Termin zbierania ofert: 
20 Maj 2016 - 23:45

Adiunkt

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Badań Materiałowych LBM z siedzibą w Otwocku/Świerku.

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora, udokumentowanej wiedzy w zakresie badania własności ciał stałych (chemia, fizyka lub inżynieria materiałowa) oraz doświadczenia w zakresie badań strukturalnych i korozyjnych. Doświadczenie w działalności badawczej spełniającej wymogi akredytacji byłoby dodatkowym atutem. W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • doświadczenia w praktycznym rozwoju technik eksperymentalnych (korozja, badania strukturalne, badania zmęczeniowe);
 • dorobku naukowego w dziedzinie inżynierii materiałowej, chemii lub fizyki potwierdzonego publikacjami;
 • doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • dobrej, udokumentowanej i praktycznej, znajomości technik eksperymentalnych wykorzystywanych do pomiarów własności strukturalnych i korozyjnych materiałów;
 • umiejętności pracy w zespole, gotowości do udziału w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

Kontakt

Prof. dr hab. Krzysztof Wieteska
Krzysztof. wieteska@ncbj. edu. pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Otwock, ul. A. Sołtana 7

Miejsce składania ofert

Prof. dr hab. Krzysztof Wieteska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty:

 • podanie,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Data otwarcia konkursu:

06.05.2016

Data nadsyłania ofert:

20.05.2016