Adiunkt | Laboratorium Badań Materiałowych

Data ogłoszenia: 
25 cze 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
15 lip 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Badań Materiałowych z siedzibą w Otwocku/Świerku. Osoba zatrudniona dołączy do zespołu prowadzącego badania nad materiałami do zastosowań jądrowych i analityki chemicznej. Praca w LBM wiąże się z utrzymaniem posiadanych przez Laboratorium akredytacji w Pracowni Badań Strukturalnych, Chemicznych i Korozyjnych.

Od Kandydata na nowe stanowisko oczekuje się: 

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej;
 • doświadczenia w zakresie chemii doświadczalnej i analityki, szczególnie w przypadku takich materiałów jak: stopy metali, tlenki, węgliki i azotki;
 • doświadczenia w badaniach nad syntezą związków chemicznych w różnej postaci chemicznej (różnymi metodami chemicznymi);
 • znajomości i doświadczenia w pracy w laboratorium zajmującym się materiałami aktywnymi (uprawnienia IOR-1);
 • praktycznego doświadczenia w uzyskiwaniu grantów i zleceń przemysłowych, w tym współpracy w ramach projektów europejskich;
 • doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • podstawowej wiedzy o systemie certyfikacji i akredytacji badań naukowych;
 • udokumentowanego doświadczenia w opiece z doktorantami lub/i magistrantami.

Pożądanymi cechami Kandydata będą:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, pomysłowość;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami (min. 10), patentami (min. 3) i udziałem w projektach badawczych (min. 5);
 • doświadczenie w prowadzeniu wykładów i seminariów naukowych dla studentów.

Dokumenty:

 • podanie,
 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
 • praca związana z rozwojem metod nieniszczących w zakresie energetyki jądrowej
 • miejsce pracy ok. 30 km, od centrum Warszawy (Otwock-Świerk) - dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina

Kontakt:

Miejsce składania ofert:

 • Professor dr hab. Jacek Jagielski
  jacek.jagielski@ncbj.gov.pl
  National Center for Nuclear Research
  ul. Andrzej Sołtan 7, 05-400 Otwock, Świerk.
   

I agree to the processing of my personal data included in this application for the needs necessary to carry out the recruitment.
I agree / I do not agree to store my personal data in the NCBJ recruitment database for a period of 12 months, since the submission of this application, related to potential future recruitment processes.

For more information, see https://www.ncbj.gov.pl/en/information-clause-personal-data-processing.