Adiunkt | LBM

Data ogłoszenia: 
10 lis 2021 - 11:15
Termin zbierania ofert: 
30 lis 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt

w Laboratorium Badań Materiałowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Laboratorium Badań Materiałowych (LBM) Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowane jest na terenie Ośrodka Badawczego w Świerku, położonego w odległości około 5 km na północny wschód od Otwocka oraz w odległości około 30 km na połuniowy wschód od Warszawy. LBM prowadzi prace naukowo-badawcze, reatestacyjne i diagnostyczne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych, w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa, stosując metody niszczące i nieniszczące. Badaniom poddawane są materiały nie napromienione oraz w stanie napromienionym. Pracownicy LBM uczestniczą w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, instrumenty H2020 i Ambasadę Francji w Polsce. Badania prowadzone przez pracowników LBM skupiają się na ocenie wpływu defektów radiacyjnych nowych materiałów takich jak: stale ODS, stopy niklu i cyrkonu, stale martenzytyczno-ferrytyczne, powłoki Al2O3 oraz grafit. W LBM produkowane są nowoczesne materiały za pomocą metody druku 3D, a wraz z instytucjami współpracującymi produkujemy materiały metodami SPS i HIP. Współpraca prowadzona jest z wiodącymi uczelniami i instytutami polskimi (PW, AGH, WAT, IPPT, ITME) oraz międzynarodowymi instytutami naukowymi (CEA, VTT, IIT, ORNL, JRC, JAEA, czy CHRTEM).
LBM aktywnie współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w ramach dotacji celowej SPUB wspiera rozwój nowych metod badawczych i pozwala na utrzymanie nowoczesnej aparatury naukowej, m.in. jedynego w Polsce zespołu Komór Gorących.
W skład LBM wchodzi Pracownia Badań Strukturalnych, Chemicznych i Korozyjnych; Pracownia Badań Mechanicznych; Pracownia Badań Nieniszczących oraz Pracowania Komór Gorących składająca się z zespołu 12 komór ołowianych o osłonności maksymalnej do 100 Ci (3,7×1012 Bq), wyposażonych w odpowiednie instalacje techno­logiczne i połączonych ze sobą tunelem transportowym. Komory wyposażone są w aparaturę do badań własności napromienionych materiałów konstrukcyjnych.
Opis zadań:

 • praca w laboratorium spektroskopii Ramana, wykonywanie pomiarów w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 1000 C;
 • organizację przetargów związanych z zakupem wyposażenia, określenie wymagań technicznych na urządzenia, nadzór nad przetargami, odbiór techniczny;
 • szkolenie innych pracowników w zakresie spektroskopii Ramana;
 • współpraca z innymi grupami naukowymi LBM i NCBJ;
 • przygotowanie publikacji naukowych i wniosków grantowych.

Wymagania:

 • doktor nauk technicznych lub doktor nauk fizycznych lub doktor nauk chemicznych lub pokrewnych dyscyplin;
 • doświadczenie w syntezie materiałów;
 • praca w laboratorium materiałowym

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • opublikowane publikacje naukowe związane z techniką Ramana;
 • odbyte staże naukowe lub studia w zagranicznych jednostkach naukowych (min 6 miesięcy);
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość innych technik pomiarowych np. XRD, SEM/EDS/EBSD, AFM lub TEM.

Wymagane dokumenty:

 • cv
 • lista publikacji
 • opis zainteresowań badawczych
 • skan/kopia dyplomu PhD

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)