Adiunkt (specjalista ds. badań mechanicznych) | LBM

Data ogłoszenia: 
11 kwi 2022 - 13:15
Termin zbierania ofert: 
11 Maj 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt (specjalista ds. badań mechanicznych)

w Laboratorium Badań Materiałowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pracę w laboratorium badań mechanicznych, wykonywanie pomiarów w szerokim zakresie temperaturowym (w zależności od techniki badawczej);
 • pracy na urządzeniach typu maszyna wytrzymałościowa, młot Charpy’iego, twardościomierz;
 • prowadzenie badań własności mechanicznych następującymi metodami: statyczna próba rozciągania badania udarności metodą Charpie’go, pomiary twardości metodą Vickers, Brinnell i Rockwell oraz testy z zakresu mechaniki pękania;
 • szkolenie innych pracowników w zakresie badań mechanicznych wszystkimi ww. metodami badawczymi;
 • przygotowanie stanowisk do badań i utrzymanie kontroli metrologicznej nad urządzeniami;
 • zapewnienie jakości wyników badań, uczestnictwo w badaniach biegłości i porównaniach między-laboratoryjnych – praca w obszarze akredytowanym laboratorium;
 • aktualizacja wiedzy w zakresie prawnym i normatywnym;
 • współpracę z innymi grupami naukowymi LBM i NCBJ;
 • przygotowanie publikacji naukowych i wniosków grantowych;

Wymagania:

 • wykształcenie doktor nauk technicznych lub pokrewnych dyscyplin (ukierunkowane na inżynierię materiałową, mechanikę i budowę maszyn);
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej min. 3 lata;
 • doświadczenie w pracy w obszarze akredytowanym;
 • doświadczenie w obszarze projektowania i prowadzenia badań mechanicznych/ technologicznych;
 • umiejętności analityczne – prowadzenie badań uwzględniające różne techniki pomiarowe oraz analiza otrzymanych danych strukturalnych i mechanicznych;
 • znajomość metod poboru i przygotowywania próbek;
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • sporządzanie raportów z wyników badań w języku polskim i angielskim;
 • komunikatywność, systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • otwartość na realizację nowych zadań.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • opublikowane prace naukowe (min. 10) związane z właściwościami mechanicznymi metali i stopów;
 • znajomość wpływu defektów radiacyjnych na właściwości funkcjonalne materiałów;
 • odbyte staże naukowe i praca w zagranicznych jednostkach naukowych o profilu ukierunkowanym na badania materiałów stosowanych w przemyśle jądrowym (min 6 miesięcy);
 • znajomość innych technik pomiarowych np. XRD, SEM/EDS/EBSD, AFM lub spektroskopia Ramana;
 • doświadczenie w pracy ze studentami (umiejętności dydaktyczne);
 • znajomość narzędzi numerycznych jak MD lub DDD będzie mile widziana
 • doświadczenia w przygotowaniu próbek wykorzystując precyzyjne maszyny do cięcia i polerowania np. EDM;

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • życiorys
 • lista publikacji naukowych
 • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.)
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę,

Kontakt: lukasz.kurpaska@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail:  magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)