Adiunkt (specjalista ds. badań termicznych) | LBM

Data ogłoszenia: 
11 kwi 2022 - 08:00
Termin zbierania ofert: 
11 lip 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

adiunkt (specjalista ds. badań termicznych)

w Laboratorium Badań Materiałowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pracę w laboratorium badań termicznych, wykonywanie pomiarów w zakresie od temperatury pokojowej do min. 1000 C (w zależności od techniki badawczej);
 • doświadczenia w pracy na urządzeniach typu DSC, DTA, TGA, dylatometr i LFA;
 • szkolenie innych pracowników w zakresie badań termicznych wszystkimi ww. metodami badawczymi;
 • współpracaęz innymi grupami naukowymi LBM i NCBJ;
 • przygotowanie publikacji naukowych i wniosków grantowych;
 • doświadczenia w przygotowaniu próbek wykorzystując precyzyjne maszyny do cięcia i polerowania np. EDM;
 • znajomość narzędzi numerycznych jak MD, DDD lub FDM;

Wymagania:

 • doktor nauk technicznych lub doktor nauk fizycznych lub doktor nauk chemicznych lub pokrewnych dyscyplin;
 • doświadczenie w syntezie materiałów i badaniach właściwości termicznych;
 • praca w laboratorium materiałowym;

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • opublikowane prace naukowe (min. 10) związane z właściwościami termicznymi i materiałami jądrowymi;
 • znajomość wpływu defektów radiacyjnych na właściwości funkcjonalne materiałów
 • odbyte staże naukowe i praca w zagranicznych jednostkach naukowych o profilu ukierunkowanym na badania materiałów stosowanych w przemyśle jądrowym (min 6 miesięcy);
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość innych technik pomiarowych np. XRD, SEM/EDS/EBSD, AFM lub Raman
 • doświadczenie w pracy ze studentami 
 • doświadczenie w programowaniu np. java

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • CV
 • lista publikacji naukowych
 • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże etc)
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę,

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)