Adiunkt (Specjalista ds. fizyki promieniowania i optyki w zakresie IR/THz) | NOMATEN

Data ogłoszenia: 
14 lis 2022 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
4 gru 2022 - 23:45

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Obecnie składa się z 5 grup badawczych. Dyrektorem Centrum Doskonałości jest prof. Mikko Alava. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, w tym także na badaniach i rozwoju nowych radiofarmaceutyków. 
Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt (specjalista ds. fizyki promieniowania i optyki w zakresie IR/THz) 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakres zadań:

 • Rozwój grupy badawczej (i koordynacja jej prac) oraz laboratorium optycznego i stacji badawczych wykorzystujących Laser na Swobodnych Elektronach w zakresie promieniowania THz i podczerwieni.
 • Współpraca i udział w pracach grup badawczych lasera PolFEL oraz innych laboratoriów. Praca z wiązką IR/THz i wsparcie działań innych jej użytkowników. Samodzielne formułowanie kierunków prac badawczych wraz z określeniem ich realizacji eksperymentalnej w obszarze IR/THz i prowadzeniem grupy badawczej. 
 • Współpraca ze specjalistami z zakresu akceleracji cząstek, fizyki ciała stałego, informatyki i konstrukcji infrastruktury badawczej w obszarach IR/THz, ale również wykraczających poza nie.
 • Uczestniczenie w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój ze źródeł zewnętrznych, przygotowanie publikacji, uczestnictwo w konferencjach i warsztatach naukowych

Wymagania:

 • Doświadczenie w w zakresie promieniowania THz i podczerwieni, szczególnie: rozwój systemów eksperymentalnych i ich zastosowanie w praktyce badawczej, technik pomiarowych i analizy danych stosowanych w materiałoznawstwie, nowych stanach materii lub naukach przyrodniczych
 • Stopień doktora w dziedzinie badąń materiałowych, chemii, biologii lub pokrewne

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w wymiarze 0.5 etatu.
 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych 
 • Kontakt z doświadczoną kadrą
 • Dążenie do doskonałości oraz autonomię w zakresie badań, pracę w różnorodnym, wspierającym zespole profesjonalistów.
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu potwierdzającego stopień naukowy
 • CV 
 • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.) 

Kontakt: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.