Adiunkt, staż podoktorski (2 etaty); fizyka, fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
14 mar 2016 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
22 mar 2016 - 13:45

Dyscyplina naukowa: fizyka, fizyka teoretyczna

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na 2 stanowiska adiunkta w ramach stażu podoktorskiego w Departamencie Badań Podstawowych na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).

Miesięczne wynagrodzenie brutto: 7080 PLN

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • stopień naukowy doktora z nauk fizycznych;
 • dorobek naukowy w dziedzinie teorii cząstek elementarnych potwierdzony publikacjami;
 • umiejętność pracy w zespole oraz środowisku międzynarodowym;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętności programowania (np. Fortran) i umiejętność pracy na systemach unix-owych;

Wymagane jest również, żeby kandydat uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określony w przepisach Kodeksu pracy oraz pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

Kontakt:

prof. Leszek Roszkowski

e-mail: leszek. roszkowski@ncbj. gov. pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Hoża 69,

00-681 Warszawa

Miejsce składania ofert:

prof. Leszek Roszkowski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Hoża 69,

00-681 Warszawa

Dokumenty:

 • podanie,
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego,
 • krótki życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej (jeśli istnieją),
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń (jeśli istnieją),
 • autoreferat naukowy,
 • trzy listy rekomendacyjne,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę kandydata.

Data otwarcia konkursu:

14.03.2016

Data nadsyłania ofert:

21.03.2016 godz. 14