Adiunkt | Zakład Astrofizyki

Data ogłoszenia: 
10 paź 2019 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
18 lis 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Departamentu Badań Podstawowych, Zakładu Astrofizyki
na stanowisko: Adiunkta

Lokalizacja: Warszawa (ul. Pasteura 7)

Opis zadań:

Kandydat zatrudniony będzie w grupie zajmującej się astrofizyką pozagalaktyczną i astronomią obserwacyjną. Zespół uczestniczy w licznych wielkich przeglądach nieba, m.in. VIPERS, HELP, LSST. Specjalizuje się m.in. w badaniach ewolucji galaktyk, ewolucji struktury wielkoskalowej Wszechświata i zastosowaniach technik uczenia maszynowego do analizy danych astronomicznych.

Wymagania:

 • wymagany stopień doktora
 • opis doświadczenia i dorobku badawczego
 • doświadczenie w prowadzeniu pracy badawczej w dziedzinie astrofizyki, udokumentowane publikacjami.
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w zdobywaniu grantów.
 • doświadczenie w zdobywaniu czasu obserwacyjnego na światowej klasy teleskopach.
 • udokumentowane doświadczenie w jednej z wymienionych dziedzin:
  -   w analizie danych spektroskopowych
  -   w zastosowaniu metod uczenia maszynowego do analizy dużych zbiorów danych  

Dokumenty:

 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego,
 • cv,
 • wykaz publikacji,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy
 • dwa listy polecające wysłane bezpośrednio przez osoby polecające na adres podany powyżej
   

Oferujemy:

 • pracę w aktywnym młodym zespole, o szerokim spektrum wiedzy i zainteresowań w dziedzinie astrofizyki pozagalaktycznej i kosmologii obserwacyjnej
 • szansę na udział w wielkich przeglądach nieba i innych prowadzonych w Zakładzie projektach
 • wsparcie w występowaniu z wnioskami grantowymi, możliwość współsprawowania opieki nad stażystami i doktorantami.

Informacja o sposobie i miejscu składania aplikacji:

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl do 18 listopada 2019 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.