Adiunkt | Zakład Astrofizyki

Data ogłoszenia: 
9 mar 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
24 kwi 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Departamencie Badań Podstawowych w Zakładzie Astrofizyki.

Kandydat zatrudniony będzie w projekcie „ASTROdust: wyczerpujący opis atenuacji pyłu w galaktykach na podstawie miliona galaktyk obserwowanych przez satelitę Herschel” prowadzonym przez dr Katarzynę Małek,  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki  (UMO-2018/30/E/ST9/00082). Kandydat będzie się zajmował statystycznymi badaniami tłumienia pyłu w galaktykach i jego zależności od typów galaktyk w różnych epokach kosmicznych. Do badań posłuży bezprecedensowo wielka próbka miliona galaktyk zaobserwowanych w podczerwieni przez satelitę Herschel.

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, Warszawa.

Profil kompetencji/oczekiwań:

 • wymagany stopień doktora oraz opis doświadczenia i dorobku badawczego.

Wymagane:

 • Doświadczenie w prowadzeniu pracy badawczej w dziedzinie astrofizyki, udokumentowane publikacjami;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Doświadczenie w zdobywaniu grantów;
 • Udokumentowane doświadczenie w analizie widma promieniowania elektromagnetycznego galaktyk w zakresie podczerwonych długości fal oraz analizie statystycznej galaktyk.

Opis oferowanych warunków:

 • Praca w aktywnym młodym zespole, o szerokim spektrum wiedzy i zainteresowań w dziedzinie astrofizyki pozagalaktycznej i kosmologii obserwacyjnej.
 • Szansa na udział w wielkich przeglądach nieba i innych prowadzonych
 • w Zakładzie projektach.
 • Wsparcie w występowaniu z wnioskami grantowymi, współpraca z doktorantami.
 • Umowa na okres 2 lat z możliwością rocznego przedłużenia.

Informacja o sposobie i miejscu składania aplikacji:

Lista wymaganych dokumentów:

 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego,
 • cv,
 • wykaz publikacji,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy
 • dwa listy polecające wysłane bezpośrednio przez osoby polecające na adres podany powyżej.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.