Adiunkt | Zakład Astrofizyki (BP4)

Data ogłoszenia: 
15 lis 2019 - 14:30
Termin zbierania ofert: 
9 gru 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Astrofizyki (BP4), Departamentu Badań Podstawowych

na stanowisko: Adiunkta

Lokalizacja: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, Łódź

Kandydat zatrudniony będzie w grupie zajmującej się fizyką promieni kosmicznych. Zespół uczestniczy m.in. w projekcie JEM-EUSO i projektach z pokrewnych.

Wymagania:

 • Stopień doktora.
 • Doświadczenie w prowadzeniu pracy badawczej w dziedzinie astrofizyki, udokumentowane publikacjami.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Doświadczenie w zdobywaniu grantów.
 • Udokumentowane doświadczenie w analizie danych z projektów z zakresu astrofizyki wysokich energii lub fizyki promieni kosmicznych.

Oferujemy:

 • Oczekujemy, że zatrudniony kandydat będzie prowadził aktywną działalność naukową i w miarę możności zbuduje grupę badawczą, wyspecjalizowaną w oryginalnej analizie danych z eksperymentów z serii EUSO i innych. Oferujemy wsparcie w występowaniu z wnioskami grantowymi, możliwość współsprawowania opieki nad stażystami i doktorantami.
 • Umowa na okres 2 lat, z możliwościa przedłużenia.

Lista wymaganych dokumentów:

 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego,
 • cv,
 • wykaz publikacji,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy zawierajacy zarys planów naukowych na przyszłość
 • dwa listy polecające wysłane bezpośrednio przez osoby polecające na adres podany powyżej
   

Kontakt:

Sekretariat Zakładu Astrofizyki BP4: Dorota Dobrowolska, dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl,
+48 22 273 28 01

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.