Adiunkt | Zakład Astrofizyki BP4 (2 stanowiska)

Data ogłoszenia: 
7 Maj 2021 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
30 Maj 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt

w Departamencie Badań Podstawowych, Zakład Astrofizyki (BP4)
(2 stanowiska)
 

Lokalizacja: ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 69, Łódź

Zakład Astrofizyki Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego w Łodzi poszukuje 2 kandydatów na stanowiska post-doc’ów do analizy i interpretacji danych z detektorów Mini-EUSO (ISS) i EUSO-TA2 oraz udział w przygotowaniach programu naukowego eksperymentu EUSO-SPB2 (balon NASA). Wymienione teleskopy mają ultrafioletowe bardzo szybkie kamery i są testami dla przyszłych pomiarów promieniowania kosmicznego najwyższych energii prowadzonych z przestrzeni kosmicznej. 

Naukowcy będą pracować w ramach projektu pt. „Pomiar promieniowania kosmicznego najwyższych
energii w ramach Współpracy JEM-EUSO - przygotowanie elementów detektora, wykonanie pomiarów i analiza danych.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) jako grant OPUS-14 o numerze  2017/27/B/ST9/02162.
Wszystkie detektory typu EUSO mają 64 anodowe fotopowielacze umieszczone na powierzchni ogniskowej teleskopów. Kamera jest bardzo szybka (400 tys. klatek/s). Pomiary są prowadzone nocą z satelity, balonów stratosferycznych lub na ziemi. Aktualne tematy dotyczą eksperymentów:

 • Mini-EUSO mierzące ziemską atmosferę w zakresie ultrafioletowym z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Celem jest pomiar tła oraz badania szybkich zjawisk takich jak pioruny, wyładowania do jonosfery (TLE), meteory itp. Mini-EUSO jest na ISS od 7 października 2019 r.;
 • EUSO-TA2 (na terenie wielkopękowego eksperymentu Telescope Array na pustyni w Utah) jest testowym eksperymentem, zmodyfikowanym w 2019 r. i oczekującym na możliwość rozpoczęcia pomiarów;
 • EUSO-SPB2 jest eksperymentem balonowym (1mln klatek/s, stratosferyczny lot balonu NASA), którego start jest aktualnie planowany na okolice 2022/23 r.

Do wszystkich tych eksperymentów wykonaliśmy układy zasilania wysokiego napięcia. Kontrola pracy tych układów jest również jednym z zadań. Więcej informacji o tych i planowanych eksperymentach EUSO można znaleźć na str.21-28 „mapy drogowej” Europejskiej Agencji Kosmicznej (http://esamultimedia.esa.int/docs/HRE/SciSpacE_Roadmaps.pdf). 
Zatrudnione osoby będą brały udział w analizie danych (Mini-EUSO, EUSO-SPB), symulacjach komputerowych dla EUSO-SPB2 i w pomiarach EUSO-TA2. Zadania takie są realizowane w międzynarodowych grupach nie większych niż 20 osób. 

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

 • stopień doktora, ale uzyskany nie wcześniej niż 7 lat temu (okres może być dłuższy ze względu na urlopy macierzyńskie, szczegółowiej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-02-06-ulatwienie-powrotu-do-prac...);
 • wiedzy na temat fizyki wielkich energii lub fizyki promieniowania kosmicznego, lub fizyki/chemii atmosfery, lub innej wiedzy odnoszącej się do tematyki grantu i problemów naukowych wymienionych eksperymentów (np. elektroniki kosmicznej);
 • wymagamy doświadczenia w komputerowej analizie danych oraz/lub symalacjach komputerowych;
 • w szczególności wiedza i doświadczenie w pracy z Linuxem, C++, platformą ROOT (CERN) są istotne;
 • doświadczenia z wykorzystaniem języka Python, kodów Geant4 lub narzędzi astrometrii jest mile widziane;
 • pracujemy w ramach międzynarodowej współpracy, więc znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym;
 • Osoba zatrudniona powinna liczyć się z wyjazdami, w tym z udziałem w pomiarach w Utah.

Wymagane dokumenty:

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów i informacji:

 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego,
 • CV, 
 • listę publikacji,
 • autoreferat naukowy (w tym informacje odnoszące się do oczekiwanych umiejętności wymienionych powyżej),
 • dwa listy polecające wysłane bezpośrednio przez osoby polecające na adres podany poniżej.
   

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat (z możliwością przedłużenia zatrudnienia),
 • wynagrodzenie:  5270 zł/miesięcznie plus ubezpieczenie miesięcznie (ostateczna wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona indywidualnie w procesie zatrudnienia, z uwzględnieniem stażu pracy),
 • początek zatrudnienia nie później niż w lipcu 2021 r.

Kontakt: 

Dr Jacek Szabelski, 
e-mail: jacek.szabelski@ncbj.gov.pl tel. (+48) 42 6786431

Składanie dokumentów i kontakt: 
Dokumenty prosimy składać drogą mailową na adres: jacek.szabelski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).