Adiunkt | Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowska

Data ogłoszenia: 
25 cze 2019 - 15:15
Termin zbierania ofert: 
15 lip 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departamentu Układów Złożonych NCBJ.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Dyscyplina naukowa: fizyka neutronowa i reaktorowa, technologia jądrowa, opracowanie jądrowych baz danych

Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie badań w obszarze fizyki neutronowej, termohydrauliki, jądrowych baz danych, benchmarkowania baz danych  
 • doświadczenie w zakresie badań nad innowacyjnymi technologiami jądrowymi (generacji IV), zarządzania odpadami radioaktywnymi, transmutacji odpadów radioaktywnych
 • doświadczenie w mechanice i termodynamice płynów wraz ze znajomością kodów CFD (Computational Fluid Dynamics) w zastosowaniu do wtrysków gazowych
 • dobra znajomość odpowiednich kodów numerycznych (MCNPX, Fluka, GEANT4, OpenFOAM, ANSYS, Fluent/CFX i innych)
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego (publikacje w czasopismach o wysokim parametrze wpływu, wysoki indeks cytowań, liczny aktywny udział w konferencjach, udział w komitetach organizacyjnych konferencji), posiadanie doświadczenia w pracy w laboratoriach
 • umiejętność inicjowania nowych kierunków badań naukowych, w szczególności badań obejmujących technologię reaktorów wysokotemperaturowych chłodzonych gazem (HTGR).

Dokumenty:

 • podanie
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • wykaz publikacji
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń
 • autoreferat naukowy
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.
   

Miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 • pocztą: na adres NCBJ, Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk,
 • lub emailem na adres: mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl  

Termin składania dokumentów: 15 lipca 2019 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.