Adiunkt - Zakład Fizyki Detektorów

Data ogłoszenia: 
14 lut 2018 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
28 lut 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Fizyki Detektorów

na stanowisko naukowe: Adiunkt.

Dyscyplina naukowa: Fizyka.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych,
 • doświadczenie w zakresie stosowania szerokiej gamy detektorów, w tym detektorów scyntylacyjnych, półprzewodnikowych i gazowych,
 • doświadczenie w dziedzinie spektroskopii gamma,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji odpowiedzi detektorów na promieniowanie jonizujące,
 • umiejętności kreowania nowych kierunków badań w obliczu postępu nauki w dziedzinie fizyki scyntylatorów,
 • zdolności pozyskiwania środków pozastatutowych na prowadzenie badań i wdrażanie wyników,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację oraz na publikowanie wyników badań w periodykach o zasięgu międzynarodowym.

Zdobyte doświadczenie powinno być udokumentowane w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnoświatowym oraz uczestnictwie w projektach badawczych związanych z rejestracją promieniowania jonizującego.

Wymagane dokumenty :

 • podanie,
 • odpis dyplomu stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

 

Kontakt:

Miejsce składania ofert :

W ostatnim punkcie aplikacji proszę umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko naukowe Adiunkt.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 28.02.2018 r.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.